Tény

tukromValóságérzékem sérültsége,

sokoldalú vagy inkább teljességgel hiányzó erkölcsiségem,

beteljesületlen meghasonlottságom,

a lelkemben megtelepedő halál konkrét gondolata,

megbundázott életem reménytelen abszurditása:

tény.