Egy kevertet, kérlek alássan!

Dekadens

    Megőrült a város

    Megállónként

    Város kelletlen megvilágításbanprison

    Egy rossz percben

Tény

    Minden relatív

    Képzelt nász egy darabon

    Felmeredve

    Ne nézz az égre

    És jöttél

    Elégia

    A férfiúi szabadság érdekében

Gyötrelem